Industri nyheder

Forholdsregler for installation af husholdningsstrømkabel

2022-02-18
Forholdsregler for husholdningenstrømkabelinstallation
Inden for boligindretning er kredsløbsteknik det vigtigste, og hjemmekredsløb er et skjult projekt, som er relateret til folks fremtidige livskvalitet og levestandard. Derfor skal vi være opmærksomme på kredsløbsproblemer, når vi dekorerer, for ikke at efterlade sikkerhedsrisici.
1. Brug flammehæmmende strømkabler
Der er for mange husholdningsapparater i moderne husholdninger, og denstrømkablerer tungt belastede, hvilket er let at forårsage brandulykker. Men i disse aspekter kan flammehæmmende strømkabler opfylde behovene for husholdningselektricitetssikkerhed. Samtidig, når der opstår en brandfare, kan det flammehæmmende strømkabel effektivt kontrollere spredningen af ​​branden, undgå de brændbare materialer omkring strømkablet og forårsage flere tab, og også få mere tid for folk til at evakuere branden. På brandstedet skal du inddrive tabet af brandskader og reducere det til et minimum.
2. Brugstrømkableraf forskellige farver
Når du lægger, skal du gøre et godt stykke arbejde i farveklassificeringen af ​​husstandslinjen, og den senere vedligeholdelse vil være meget mere bekvem. Staten foreskriver, at rød, gul, grøn og tre primære farver repræsenterer den strømførende ledning, nulledningen er blå, og jordledningen er den gulgrønne ledning. I den fremtidige vedligeholdelse kan elektrikere skelne den strømførende ledning og den neutrale ledning ved hjælp afstrømkabelog farve, som er praktisk til byggeri og er meget vigtig for husholdningselektricitet.
3. Udlægning af rørledninger og foringsrør
Elkabellægningsbestemmelserne foreskriver, atstrømkabelisoleringsmanchet skal bruges til at beskytte fugen under lægningen, og fugen må ikke fritlægges. Nogle uansvarlige byggehold vil direkte begrave strømkablet i væggen uden beskyttelse af kabinettet. Denne behandling gør strømkablets samlinger udsatte og sårbare over for ydre kraftskader, hvorved strømkablets levetid forkortes og menneskers liv ødelægges.
For det fjerde den nationale standardstrømkabel
Ikke alle jordledninger opfylder nationale standarder. Skødesløs brug af strømkabler med dårlig kvalitet vil ikke kun få strøm til at flyde til jorden, men også få strømkabler til at overbelaste og antænde, hvilket resulterer i sekundære ulykker. Selvom strømkabler har bragt stor bekvemmelighed til vores liv, er der også mange ukontrollerbare faktorer. Kvaliteten afstrømkabelpåvirker linjens sikkerhed direkte. Tab er uforudsigelige, så det er nødvendigt grundlæggende at forebyggestrømkabelfejl, minimer strømkabelulykker, og start fra subtile punkter for at nå målet om sikker og stabil strømforsyning.
RV Power Cable